Despre Programul Prima casa

Home \ Prima casa \ Despre Programul Prima casa

Descriere Program

Programul „Prima casa” este un program guvernamental care are ca obiectiv facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia sau construirea unei locuinte prin contractarea de credite garantate de stat.

Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in contul statului iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta:

  • 40% pentru locuinte aflate in exploatare curenta pe perioade mai mari de 5 ani de la data efectuarii receptiei la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
  • 50% locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte (ANL), pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi au data de emitere/incheiere cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.

Sunt considerate locuinte noi:

  1. a) locuinte consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de consolidare/interventie au data de emitere/incheiere cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat, inclusiv cele construite prin programele derulate de ANL;
  2. b) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca de catre beneficiari individuali, inclusiv cele care se construiesc prin programele derulate de ANL;
  3. c) locuinte viitoare, care urmeaza sa se construiasca prin asociatii fara personalitate juridica, cel putin unul dintre asociati fiind proprietarul terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele.

Conditii eligibilitate

Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

  1. a)la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobA?ndita prin orice alt mod decA?t prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp;
  2. b)achizitioneaza sau construieste o singura locuinta, printr-un credit acordat si garantat in conditiile Programului;
  3. c)are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul

BENEFICIARII ELIGIBILI VOR TREBUI SA INDEPLINEASCA SI CONDITIILE SPECIFICE PREVAZUTE IN CADRUL NORMELOR INTERNE DE CREDITARE ALE FINANTATORILOR.